Pierwsze półrocze br. to liczne zapowiedzi oraz licytowanie się w nowych rozwiązaniach dot. mikroinstalacji PV. A te z kolei rozpalały nadzieję dla wielu właścicieli domów jednorodzinnych i firm na jeszcze bardziej opłacalną inwestycję w solary. Jednak okazało się, że z dużej chmury mały deszcz, a dla niektórych potencjalnych inwestorów wręcz susza, dlaczego? Ano dlatego, iż nowości przełożono na kolejną edycję („Mój Prąd 4.0” 2022), a budżet programu i czas trwania tegorocznej edycji zmniejszono, podobnie jak kwotę dotacji.

Kiedy rusza nabór wniosków o dotacje?

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) przekazał oficjalny komunikat, że III edycja programu „Mój Prąd 3.0” ruszy 01.07.2021 r. i potrwa do 22.12.2021 r. lub do wyczerpania środków. Natomiast okres kwalifikowalności kosztów wyznaczono od 01.02.2020 r. do 31.12.2023 r. Tak więc będzie to okres o połowę krótszy niż w II edycji, tak samo jak budżet, który zmniejszy się z 1,1 mld zł do 534 mln zł. Zmiany dotyczą też wysokości dotacji – zamiast 5 tys. zł, będzie to 3 tys. zł.

Zasady i finansowanie

Tegoroczna edycja programu jest skierowana tylko do osób fizycznych, które zdecydują się produkować prąd na własne potrzeby gospodarstwa domowego. Tym razem firmy muszą poczekać do 2022 r. na edycję „Mój Prąd 4.0”.

Dofinansowanie będzie można przeznaczyć na zakup i montaż zestawu paneli PV do mikroinstalacji o mocy 2-10 kW, wyłącznie dla budynków mieszkalnych. Warto dodać, że nie można rozbudowywać już istniejących instalacji. Co ciekawe, zaskakuje elastyczność czasowa bieżącej edycji, ponieważ dotacje będą dostępne także dla osób, które zakupiły instalację w zeszłym roku, ale nie wcześniej niż 01.02.2020 r. oraz wciąż nie zakończyły inwestycji.

Gospodarstwo domowe, które zdecyduje się na złożenie wniosku może liczyć na maks. 3 tys. zł w formie bezzwrotnej dotacji, obejmującej do 50% kosztów kwalifikowanych. Podobnie jak w latach ubiegłych, dotację będzie można połączyć z tzw. „ulgą termomodernizacyjną”, co oznacza korzyść w postaci zwolnienia z podatku PIT. Jeśli natomiast ktoś podejmie decyzję o zakupie i montażu instalacji PV w edycji 2021, ale już wcześniej skorzystał z ulgi termomodernizacyjnej, to otrzymaną dotację będzie musiał doliczyć do podstawy opodatkowania za 2021 rok w formularzu PIT składanym w 2022 r.

Należy pamiętać, że dotacje są przyznawane tylko na nowe urządzenia, tj. wyprodukowane do 2 lat przed montażem. Do kosztów kwalifikowanych zaliczymy wydatki poniesione na zakup, montaż, odbiór oraz uruchomienie instalacji PV. Ponadto, beneficjent zobowiązuje się do korzystania z instalacji przez min. 5 lat od daty wypłaty dotacji. Co istotne, budynki mieszkalne nie mogą być pokryte dachem zawierającym azbest. Nowością jest obowiązek umieszczenia na ogrodzeniu lub budynku kolorowej, trwałej tablicy o treści „Inwestycja proekologiczna wsparta w programie Mój Prąd” na okres 5 lat.

Jaka moc instalacji PV w 2021?

Zakres mocy to 2-10 kW, jednak wyliczenie konkretnej wartości dla danego gospodarstwa domowego będzie polegało na tym, aby ilość energii elektrycznej wyprodukowanej i przekazanej do sieci nie przekroczyła 120% ilości energii elektrycznej pobranej w roku rozliczeniowym.

Jak złożyć wniosek o dotację na panele słoneczne w 2021?

Tym razem będzie to można zrobić wyłącznie w online. To duże ułatwienie, bowiem eliminuje wizyty w urzędach. W ramach składanego wniosku należy załączyć skany faktur za zakup i usługę montażu w jednym pliku oraz zaświadczenie od Operatora Sieci Dystrybucyjnej, potwierdzające datę przyłączenia naszych solarów do sieci wraz z podaniem numeru Punktu Poboru Mocy. Jeśli w naszym wniosku popełniliśmy błąd lub o czymś zapomnieliśmy, to NFOŚiGW powiadomi nas o tym specjalnym wezwaniem wysłanym e-mailem, wskazując rozwiązanie problemu. Pamiętajmy, że złożenie wniosku to ostatni etap inwestycji, ponieważ wcześniej, (po zakupie i montażu) należy zgłosić instalację PV do operatora energetycznego, podpisać Umowę Kompleksową, wymienić licznik na 2-kierunkowy oraz dokonać przyłączenia do sieci – dopiero wtedy możemy złożyć wniosek.