Mój Prąd

Kup usługę

Moje Ciepło

Kup usługę

Czyste Powietrze

Kup usługę

Ulga termomodernizacyjna

Jest to instrument podatkowy, który pozwala na odliczenie od dochodu (lub przychodu) nawet 53 tys. zł, które przeznaczono na szeroko pojęte zadania z zakresu termomodernizacji. Ulgą objęci są właściciele lub współwłaściciele domów jednorodzinnych, również tych w zabudowie szeregowej czy bliźniaczej.

Z ulgi mogą skorzystać nie tylko osoby fizyczne pracujące na etacie, ale również uzyskujące dochody z działalności gospodarczej wg skali, podatku liniowego i ryczałtu. Ponadto instrument można łączyć z programem „Mój Prąd” i „Moje Ciepło”, a w określonych przypadkach również z „Czystym Powietrzem”. Co ważne, każdy wydatek na prace termomodernizacyjne powinien być udokumentowany fakturą VAT.

Jakie prace obejmuje ulga termomodernizacyjna?

Z ulgi można skorzystać, jeśli prowadzona inwestycja polega na:

ulepszeniu zmniejszającemu zapotrzebowanie energetyczne w ramach ogrzewania budynku mieszkalnego i/lub C.W.U.;
modernizacji obejmującej ograniczenie strat energii pierwotnej w lokalnych sieciach ciepłowniczych, jak również zasilających je lokalnych źródłach ogrzewania, pod warunkiem, że budynki mieszkalne, gdzie dostarcza się ciepło spełniają wymagania energooszczędności, lub podjęto prace skutkujące ograniczeniem zużycia energii dostarczanej do budynków;
montażu przyłącza technicznego do źródła ciepła scentralizowanego mającego na celu likwidację lokalnego źródła ogrzewania oraz zmniejszenie kosztów pozyskania ciepła dostarczanego do budynku;
pełnej lub częściowej wymianie źródła ogrzewania na OZE lub wysokosprawnej kogeneracji

W praktyce oznacza to m.in.:

wymianę kotła na ekologiczny (bez węglowego),
przyłączenie do sieci ciepłowniczej lub gazowej,
docieplenie ścian i/lub wymiana stolarki okiennej i/lub drzwiowej,
montaż mikroinstalacji PV,
założenie rekuperacji.

Warto pamiętać, że termomodernizacja powinna zostać zakończona w ciągu 3 kolejnych lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek.

Podsumowanie

Ulga termomodernizacyjna pozwala uzyskać wyraźne korzyści podatkowe, szczególnie osobom uzyskującym dochody (przychody) objęte II progiem podatkowym. Wydatki można odliczać do 6 lat po pierwszym wydatku termomodernizacyjnym. Co istotne, największe korzyści podatnik otrzyma, łącząc z ulgą dany program wsparcia, np. „Mój Prąd”, „Moje Ciepło” lub warunkowo „Czyste Powietrze”. Pozwoli to sfinansować z dotacji znaczną część inwestycji oraz obniżyć sumę podatku dochodowego. Odliczenia można dokonać, składając zeznanie podatkowe, tj. PIT-37, PIT-36, PIT-36L czy PIT-28, dołączając do niego faktury (załącznik PIT/O). Więcej informacji na temat ulgi termomodernizacyjnej publikuje Ministerstwo Finansów na stronie internetowej, a fachowe doradztwo w zakresie prac termomodernizacyjnych udzieli np. wykonawca.