Program „Czyste Powietrze”

To wszechstronny mechanizm wsparcia skierowany zarówno do osób prywatnych, jak i prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Program umożliwia pozyskanie dotacji lub preferencyjnego kredytu na kompleksową modernizację energetyczną budynku obejmującą m.in. wymianę źródła ciepła, termomodernizację czy montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej.

Organizatorem programu jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, czyli państwowa agenda wspomagająca obywateli w dążeniu do wzrostu efektywności energetycznej budynków oraz eliminacji niskiej emisji i poprawy jakości powietrza.

Co można sfinansować z dotacji „Czyste Powietrze”?

W ramach programu „Czyste Powietrze” wsparciem zostanie objęty zakupi i montaż:

pompy ciepła,
ogrzewania elektrycznego,
kotła gazowego kondensacyjnego,
kotła olejowego kondensacyjnego,
kotła na pellet drzewny,
kotła zgazowującego drewno,
przyłącza do sieci ciepłowniczej.

Co ważne, wsparcie nie jest przyznawane na urządzenia grzewcze zasilane węglem. Warto dodać, że pozostałe źródła ciepła powinny spełniać wymogi jakościowe, potwierdzone europejskim certyfikatem i wpisem na listę Zielonych Urządzeń i Materiałów, (tzw. ZUM). O wprowadzanych zmianach i aktualnych warunkach programu można dowiedzieć się, śledząc oficjalną stronę internetową i sekcję „Ważne informacje”.

Jeśli chodzi o przedmiot wsparcia, to będą to m.in.:

wymiana źródła ciepła na ekologiczne,
modernizacja instalacji grzewczej,
termomodernizacja,
wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,
wentylacja rekuperacyjna,
mikroinstalacja fotowoltaiczna.

Struktura programu obejmuje 3 części, które są dedykowane różnym grupom beneficjentów w zależności m.in. od zakresu prac czy poziomu dochodów. W związku z tym wyróżnia się części dotacyjne:

część 1 – do 66 tys. zł, tj. podstawowy poziom dofinansowania;
część 2 – do 99 tys. zł, tj. podwyższony poziom dofinansowania;
część 3 – do 135 zł, tj. najwyższy poziom dofinansowania.

Dodatkowo, dla większości działań będzie dostępna możliwość wykonania audytu energetycznego wraz ze 100% pokryciem kosztów, ale nie wyższym niż 1200 zł. Większość zadań jest objęta wsparciem na poziomie od 40% do 100%, co jest szczególnie pomocne dla beneficjentów o niskich dochodach.

Podsumowanie

Program „Czyste Powietrze” to wszechstronne i uniwersalne narzędzie wspomagające finansowo właścicieli budynków w wymianie bądź modernizacji instalacji grzewczej wraz z szerokim zakresem prac termomodernizacyjnych, w tym montażu instalacji PV. Beneficjenci mogą składać wniosek samodzielnie on-line, w gminnym punkcie informacyjno-konsultacyjnym, przez bank (w przypadku preferencyjnego kredytu) lub za pośrednictwem wykonawcy. Co ważne, wydatki poniesione w ramach inwestycji, ale nieobjęte dofinansowaniem z programu, można odliczyć w ramach ulgi termomodernizacyjnej, dając jeszcze większe korzyści. Modernizacja energetyczna budynku przekłada się na niższe koszty eksploatacji zimą, redukcję emisji oraz oszczędność czasu i energii.

Zapraszam do kontaktu

Napisz lub zadzwoń.

Przejdź do kontaktu

Dowiedz się więcej

  • Mój prąd 6.0 kolejna edycja

Mój Prąd 6.0 – kiedy ruszy kolejna edycja?

15 lutego 2024|

Nabór wniosków o dofinansowanie do fotowoltaiki oraz urządzeń dodatkowych w programie Mój Prąd 5.0 zakończył się w ubiegłym roku. Sprawdźmy, czy planowane jest rozpoczęcie nowego naboru wniosków i uruchomienie kolejnej edycji programu Mój Prąd 6.0. [...]

  • prosument lokatorski

Prosument lokatorski – czy to się opłaca?

15 maja 2023|

Do niedawna inwestycje w fotowoltaikę dla budynków wielorodzinnych nie zaliczały się do grupy projektów współfinansowanych z rządowych środków. Brak było rozwiązań, które pozwalałyby skorzystać z dofinansowania do nowych i modernizowanych inwestycji. W ostatnim czasie wiele [...]