Program „Mój Prąd”

Każda osoba prywatna, która jest właścicielem nieruchomości może skorzystać z państwowego dofinansowania na zakup, montaż i uruchomienie mikroinstalacji fotowoltaicznej. Głównym celem programu „Mój Prąd” jest upowszechnienie energetyki prosumenckiej w Polsce bazującej na pozyskiwaniu, przetwarzaniu i efektywnym zarządzaniu energią elektryczną w ramach mikroinstalacji OZE, redukując emisję CO₂ w Polsce.

Istotną korzyścią dla beneficjentów programu jest możliwość otrzymania dotacji, zyskanie częściowej niezależności w produkcji energii oraz jej autokonsumpcja na własne cele. W rezultacie taka inwestycja wyróżnia się wysoką opłacalnością zarówno na etapie zakupu i montażu, jak i podczas eksploatacji w postaci niższych rachunków za prąd. Co ciekawe, program cieszy się dużą popularnością, o czym świadczy uruchamianie kolejnych naborów oraz liczba i moc mikroinstalacji – odpowiednio ponad 0,5 mln szt. i łącznie ponad 3 mln kW

Na co można otrzymać dofinansowanie z programu „Mój Prąd”?

Osoby zainteresowane pozyskaniem dotacji mogą samodzielnie wybrać komponenty objęte wsparciem. Co ważne, również beneficjenci poprzednich edycji mogą wnioskować o dotację na rozbudowę lub kolejne elementy mikroinstalacji, jeżeli przejdą na system rozliczania typu net-billing. Jednak w tym przypadku warto dokładnie zapoznać się z aktualnym naborem i jego zasadami. Uczestnicy mogą otrzymać dofinansowanie m.in. na:

mikroinstalację fotowoltaiczną (PV),
magazyn energii,
systemy zarządzania energią HEMS/EMS,
magazyn ciepła.

Wysokość dotacji jest uzależniona od zakresu inwestycji i może wynieść nawet ponad 30 tys. zł. Natomiast kwestia udziału dofinansowania zwykle wynosi do 50% tzw. kosztów kwalifikowanych. Należy przy tym pamiętać o różnicach w warunckach między poszczególnymi naborami, dlatego podane wyżej wartości są umowne i mają charakter orientacyjny.

Podsumowanie

Program „Mój Prąd” jest prowadzony wspólnie przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wnioski można składać samodzielnie w formie elektronicznej lub za pośrednictwem wykonawcy. Udział w naborze jest dobrowolny, a głównymi zasadami łączącymi kolejne nabory jest produkcja energii elektrycznej (tylko na własne potrzeby) za pomocą mikroinstalacji fotowoltaicznej, podpisanie umowy prosumenckiej z zakładem energetycznym oraz rozliczanie się z nim w systemie net-billing. Co ważne, wydatki inwestycyjne z programu „Mój Prąd” można odliczyć od podatku w ramach ulgi termomodernizacyjnej.

Więcej informacji na temat dofinansowania można uzyskać na stronie programu „Mój Prąd” oraz na witrynie ministerstwa. Warto też śledzić bieżące komunikaty w sekcji aktualności.

Zapraszam do kontaktu

Napisz lub zadzwoń.

Przejdź do kontaktu

Dowiedz się więcej

  • Mój prąd 6.0 kolejna edycja

Mój Prąd 6.0 – kiedy ruszy kolejna edycja?

15 lutego 2024|

Nabór wniosków o dofinansowanie do fotowoltaiki oraz urządzeń dodatkowych w programie Mój Prąd 5.0 zakończył się w ubiegłym roku. Sprawdźmy, czy planowane jest rozpoczęcie nowego naboru wniosków i uruchomienie kolejnej edycji programu Mój Prąd 6.0. [...]