W poprzednim artykule informowaliśmy o możliwym uruchomieniu kolejnej edycji programu Mój Prąd 6.0 w I połowie 2024 roku. Sprawdźmy, jakie nowe informacje na temat programu Mój Prąd przekazali przedstawiciele NFOŚiGW.

Program Mój Prąd cieszy się ogromną popularnością. Od 2019 roku do osób inwestujących w alternatywne źródła energii trafiły ok. 3 mld zł. Dzięki rządowemu wsparciu finansowemu można było odzyskać część kosztów związanych z montażem m.in. paneli fotowoltaicznych.

Nabór wniosków w programie Mój Prąd 6.0 nie rozpocznie się w I połowie roku. Co jest tego przyczyną?

W ubiegłym roku zakończono nabór wniosków z programu Mój Prąd 5.0. Początkiem bieżącego roku pojawiły się pierwsze informacje o planowanej nowej edycji oraz zmianach związanych m.in. z zakresem wsparcia.

Choć Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej potwierdził prowadzenie prac nad programem Mój Prąd 6.0, to inwestorzy będą musieli nieco dłużej poczekać na rozpoczęcie naboru wniosków.

W poprzednich edycjach programu nabory wniosków ruszały w I połowie roku, ale przedstawiciele NFOŚiGW poinformowali, że ze względu na niezakończone rozpatrywanie wniosków z programu Mój Prąd 5.0, termin rozpoczęcia kolejnej edycji zostanie przesunięty – na rozpatrzenie czeka jeszcze ponad 30 tys. wniosków.

Jakiś czas temu pojawiły się informacje na temat problemów z finansowaniem 6 edycji programu Mój Prąd oraz możliwości pozyskania środków finansowych dzięki odblokowaniu pieniędzy na Krajowy Plan Odbudowy. Nie wiadomo, czy brak funduszy ma wpływ na przesunięcie terminu rozpoczęcia naboru wniosków.

Kiedy można spodziewać się rozpoczęcia naboru wniosków w programie Mój Prąd 6.0?

Robert Gajda, zastępca prezesa NFOŚiGW, poinformował, że nowa edycja programu Mój Prąd rozpocznie się najprawdopodobniej na przełomie III i IV kwartału, czyli w drugiej połowie bieżącego roku. Brak jest dokładnych informacji na temat terminu rozpoczęcia naboru wniosków, jednak pojawiają się informacje dotyczące zakresu wsparcia finansowego, które może uwzględniać nie tylko dopłaty do mikroinstalacji fotowoltaicznych oraz urządzeń dodatkowych, ale także przydomowych elektrowni wiatrowych.

Jakich zmian można spodziewać się w nowej edycji programu Mój Prąd 6.0?

Nie zostały jeszcze opublikowane ogólne założenia programu Mój Prąd 6.0 i brak jest również potwierdzonych informacji na temat urządzeń, których montaż będzie jednym z warunków uzyskania dofinansowania. NFOŚiGW nadal pracuje nad zasadami nowej edycji programu.

W poprzedniej edycji programu można było otrzymać dofinansowanie do nowych oraz modernizowanych instalacji fotowoltaicznych, a także pomp ciepła, magazynów energii, kolektorów słonecznych i systemów zarządzania energią HEMS/EMS. Zgodnie z informacjami, które przekazała rzeczniczka NFOŚiGW, możliwe jest, że o dofinansowanie do magazynów energii będą mogli starać się nie tylko nowi inwestorzy, ale także inwestorzy, którzy skorzystali już z dofinansowania do mikroinstalacji fotowoltaicznych bez magazynu energii.

Czy warto czekać z zakupem i montażem fotowoltaiki do momentu publikacji ogólnych założeń programu Mój Prąd 6.0?

W poprzednich edycjach programu Mój Prąd o dofinansowanie mogli ubiegać się jedynie inwestorzy, którzy rozpoczęli korzystanie z instalacji PV oraz uwzględnionych w programie urządzeń dodatkowych. Nic nie wskazuje, że ogólne zasady wsparcia finansowego mogą się zmienić. Nie warto czekać na publikację ogólnych założeń 6 edycji programu – im szybciej zostanie uruchomiona instalacja PV, tym większe szanse na otrzymanie dofinansowania, bo zainteresowanie rządowymi dotacjami z roku na rok się zwiększa. Co więcej, planowany budżet 6 edycji programu Mój Prąd to około 400 mln zł. Dla porównania budżet 5 edycji programu wynosił 950 mln zł.

Podsumowanie

Inwestorzy chcący złożyć wniosek o dofinansowanie w planowanej kolejnej edycji programu Mój Prąd, będą musieli jeszcze poczekać. Wiadomo, że nowa edycja programu nie ruszy w I połowie roku. Rozpoczęcie naboru wniosków planowane jest na przełom III i IV kwartału bieżącego roku.

Nadal trwają prace nad ogólnymi zasadami nowej edycji programu Mój Prąd, a przekazywane przez NFOŚiGW informacje nie zostały ostatecznie potwierdzone. Opierając się na zapewnieniach wiceprezesa oraz rzeczniczki NFOŚiGW, można zakładać, że ogólne zasady programu Mól Prąd 6.0 niewiele się zmienią. Nieco inaczej jest w przypadku zakresu wsparcia oraz kwoty przeznaczonej na dotacje. Planowane jest m.in. wyższe dofinansowanie do magazynów energii.