O dofinansowanie w wysokości do 50% kosztów instalacji lub modernizacji fotowoltaiki mogą obecnie starać się nie tylko właściciele domów jednorodzinnych, ale także spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe. Rewolucyjne zmiany weszły w życie w lutym bieżącego roku. Sprawdźmy, co oferuje program Grant OZE skierowany do właścicieli i zarządców budynków wielorodzinnych, za który odpowiada Bank Gospodarstwa Krajowego.

Instalacja fotowoltaiczna pozwala obniżyć koszty korzystania z energii elektrycznej nawet o 90%. W ostatnich latach z rządowych programów wsparcia mogli korzystać m.in. właściciele domów jednorodzinnych, a także przedsiębiorcy. W lutym 2023 r. rząd rozszerzył dotacje o budynki wielorodzinne.

Cykliczne programy dofinansowania na instalację fotowoltaiczną przyczyniły się do wzrostu zainteresowania odnawialnymi źródłami energii. Oferty były jednak skierowane przede wszystkim do mieszkańców terenów podmiejskich i wsi, wykluczając z kręgu dotacjobiorców mieszkańców dużych miast, którzy w większości są właścicielami mieszkań w budynkach wielorodzinnych.

Do tej pory dofinansowanie montażu i modernizacji instalacji fotowoltaicznej w budynkach wielorodzinnych wynosiło maksimum 6 tysięcy złotych, czyli jedynie ułamek kosztów inwestycji. Ogłoszony końcem listopada 2022 r. nowy program dopłat do fotowoltaiki w budynkach wielorodzinnych pozwala uzyskać dotację w wysokości do 50% kosztów inwestycji, co z pewnością zwiększy zainteresowanie odnawialnymi źródłami energii oraz przyczyni się do poprawy stanu środowiska naturalnego.

Nabór wniosków w programie Grant OZE dla budynków wielorodzinnych rozpoczął się 1 lutego 2023 r. Jak podaje Ministerstwo Rozwoju i Technologii, zostało złożonych już ponad 200 wniosków na kwotę blisko 13 milionów złotych. Budżet programu ma wynieść 448 mln zł.

Program Grant OZE – kto może złożyć wniosek o dofinansowanie?

Z programu Grant OZE mogą skorzystać właściciele i zarządcy budynków wielorodzinnych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami – budynki wielorodzinne to budynki, w których zostały wydzielone więcej niż dwa lokale mieszkalne, co oznacza, że o dofinansowanie z programu Grant OZE mogą starać się m.in. spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe.

Co ważne – program Grant OZE wprowadza nową instytucję prosumenta lokatorskiego. Właściciele i zarządcy budynków wielorodzinnych będą mogli zainwestować w instalację fotowoltaiczną, która pozwoli wyprodukować energię elektryczną nie tylko dla części wspólnej nieruchomości, jednak autokonsumpcja (zużycie własne) będzie dotyczyła jedynie części wspólnej nieruchomości.

Zgodnie z założeniami programu – całość energii oddawanej do sieci będzie rozliczana miesięcznie ze sprzedawcą według cen hurtowych i wpływać na konto właściciela nieruchomości, a osoba zarządzająca budynkiem (prosument), będzie musiała zgłosić do sprzedawcy energii sposób rozliczenia. Dzięki temu będzie można obniżyć koszty korzystania z nieruchomości, zyskując środki m.in. na niezbędne remonty, co odciąży domowe budżety mieszkańców budynku wielorodzinnego.

Na co można przeznaczyć środki otrzymane z programu Grant OZE?

Dofinansowanie w ramach programu Grant OZE można przeznaczyć m.in. na:

  • zakup elementów i montaż nowej instalacji fotowoltaicznej;
  • modernizację instalacji fotowoltaicznej, dzięki której jej moc wzrośnie minimum o 25%;
  • zakup magazynu energii i innych instalacji wspomagających.

Termin składania wniosków o dofinansowanie z programu Grant OZE

Nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu Grant OZE rozpoczął się 1 lutego 2023 r., a zakończy się 30 czerwca 2026 r.. Dofinansowanie obejmuje do 50% kosztów związanych z inwestycją.

Inne programy dofinansowania do fotowoltaiki, z których można skorzystać w 2023 r.

Obecnie można skorzystać także z kilku innych programów dofinansowania do fotowoltaiki, które skierowane są do osób fizycznych, gmin, rolników, a także przedsiębiorców. To m.in.:

  • program Czyste Powietrze, z którego mogą skorzystać osoby fizyczne – dofinansowanie do 50% kosztów inwestycji (nie więcej niż 9 000 zł);
  • program Mój Prąd, który również skierowany jest do osób fizycznych – dofinansowanie do 50% kosztów inwestycji (nie więcej niż 7 000 zł) – nabór wniosków trwa do 31 marca 2023 r.;
  • program Agroenergia, który skierowany jest do rolników – dofinansowanie do 20% kosztów inwestycji (nie więcej niż 25 000 zł) – nabór wniosków trwa do 30.09.2025 r. lub do wyczerpania środków przeznaczonych na realizację programu;
  • program Stop Smog, który skierowany jest do osób fizycznych i gmin – dofinansowanie do 70% kosztów inwestycji;
  • program Energia Plus, który skierowany jest do przedsiębiorców – dofinansowanie do 85% kosztów kwalifikowanych – nabór wniosków trwa do 30.09.2025 r. lub do wyczerpania środków.

Podsumowanie

1 lutego 2023 r. ruszył nabór wniosków o dofinansowanie montażu i modernizacji instalacji fotowoltaicznej w budynkach wielorodzinnych, za który odpowiada Bank Gospodarstwa Krajowego. O dofinansowanie z programu Grant OZE mogą starać się m.in. spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe. Maksymalna wartość refinansowania to 50% kosztów zakupu, budowy lub modernizacji instalacji fotowoltaicznej.