Najczęściej panele fotowoltaiczne montowane są na dachach budynków lub na gruncie, jednak istnieje również możliwość zamontowania instalacji PV na balkonie. Z tego rozwiązania mogą korzystać mieszkańcy budynków wielorodzinnych np. bloków, jednak muszą wcześniej dopełnić kilku formalności. Sprawdźmy, czy fotowoltaika na balkonie to dobry pomysł.

Instalacje fotowoltaiczne na dachach budynków na dobre wpisały się w krajobraz miast, terenów podmiejskich oraz wsi. Co więcej, właściciele instalacji PV, którzy zamontowali i podłączyli panele fotowoltaiczne, mogą skorzystać z dotacji, dzięki którym otrzymują zwrot części kosztów poniesionych na inwestycję.

W Polsce zaczynają pojawiać się również panele fotowoltaiczne na balkonach. Stanowią one niewielki odsetek istniejących instalacji, jednak zainteresowanie tym rozwiązaniem z roku na rok rośnie. W przypadku instalacji PV, które montowane są przez spółdzielnie mieszkaniowe i zarządców nieruchomości na dachach budynków, możliwe jest ograniczenie kosztów związanych z korzystaniem z energii elektrycznej w części wspólnej np. na klatkach schodowych. Panele fotowoltaiczne na balkonie pozwalają produkować prąd na własny użytek. Niestety, niewielka moc fotowoltaiki na balkonie nie pozwala na skorzystanie z dotacji z programu Mój Prąd.

Fotowoltaika na balkonie – najważniejsze zalety

Ceny prądu systematycznie rosną, co znacząco zwiększa koszty korzystania z urządzeń elektrycznych nie tylko w przypadku właścicieli nieruchomości, którzy używają „pożeraczy energii” np. piekarników elektrycznych, kuchni indukcyjnych, bojlerów elektrycznych, klimatyzatorów i dodatkowego ogrzewania elektrycznego. Mieszkańcy bloków oraz innych budynków wielorodzinnych nie mają wielu możliwości, jeżeli chodzi o montaż własnej instalacji fotowoltaicznej. Często jedynym z dostępnych rozwiązań jest montaż paneli fotowoltaicznych na balkonach, które zwykle są usytuowane po najbardziej nasłonecznionej stronie budynku (południe lub zachód).

Montaż paneli fotowoltaicznych na małym balkonie pozwala zaoszczędzić około kilkuset złotych rocznie na rachunkach za energię elektryczną oraz stanowi zabezpieczenie na wypadek braku prądu m.in. dla osób pracujących zdalnie.

W przypadku dużego oraz dobrze nasłonecznionego balkonu, na którym można zamontować więcej paneli PV, a także niewielkiego zapotrzebowania na prąd, możliwe jest wytworzenie energii elektrycznej, która w pełni pokryje zapotrzebowanie danego mieszkańca. Koszt montażu paneli PV na balkonie nie jest wysoki, a korzyści znaczne.

Opłacalność inwestycji zależy przede wszystkim od ilości i mocy paneli fotowoltaicznych, które mogą zostać zamontowane na balkonie, ich jakości, a także stopnia nasłonecznienia oraz zacienienia instalacji. Warto pamiętać, że efektywność i bezpieczeństwo korzystania z paneli PV zależy również od fachowego montażu.

Fotowoltaika na balkonie – kwestie formalne

Montaż fotowoltaiki na balkonie wymaga dopełnienia kilku formalności. Po pierwsze i najważniejsze – właściciel danego lokalu mieszkaniowego nie może zamontować paneli PV na balkonie bez zgody spółdzielni mieszkaniowej, wspólnoty mieszkaniowej lub zarządcy nieruchomości. Wyjątek stanowią w tym przypadku lokale z wyłącznym prawem własności, które uwzględnia także balkon np. w podzielonych na mieszkania kamienicach, które nie podlegają nadzorowi spółdzielni, wspólnoty lub zarządcy.

Formalności związane z panelami PV na balkonie uwzględniają również konieczność sporządzenia projektu instalacji oraz jej odbioru przez elektryka z odpowiednimi uprawnieniami. W przypadku budynków wielorodzinnych może być również konieczne sporządzenie ekspertyzy technicznej.

Istotną kwestią w przypadku paneli fotowoltaicznych w budynku wielomieszkaniowym są przepisy dotyczące części należącej do spółdzielni, wspólnoty lub zarządcy nieruchomości, które dotyczą m.in. estetyki budynku. W przypadku uzyskania zgody na montaż instalacji PV na balkonie trzeba zadbać o bezpieczeństwo mieszkańców i przechodniów, a także pamiętać o dopasowaniu mocy paneli fotowoltaicznej do indywidualnych potrzeb i możliwości, co pozwoli uniknąć przeciążenia domowej instalacji elektrycznej. Aby instalacja fotowoltaiczna na balkonie przynosiła wymierne korzyści, niezbędne jest jej systematyczne czyszczenie i serwisowanie.

Podsumowanie

Montaż paneli fotowoltaicznych na balkonie w budynku wielorodzinnym to opłacalne rozwiązanie, które pozwala produkować prąd na własny użytek. Dzięki panelom fotowoltaicznym na balkonie można zmniejszyć rachunki za prąd oraz uniknąć niedogodności, które związane są z przerwami w dostawach energii.

W przypadku lokatorów, którzy zużywają niewiele energii elektrycznej, własna instalacja PV na balkonie może w pełni pokryć zapotrzebowanie na prąd, jednak wiele w tym przypadku zależy od liczby zamontowanych paneli oraz ich mocy. Im większy i bardziej nasłoneczniony balkon, tym większa opłacalność inwestycji.

Trzeba pamiętać, że w przypadku wszystkich instalacji PV zarówno opłacalność, jak i bezpieczeństwo korzystania z fotowoltaiki są uzależnione od jakości paneli, fachowego montażu, a także systematycznego czyszczenia oraz serwisowania.