W dniu 15 grudnia 2022 rusza nowa edycja rządowego programu Mój Prąd, dzięki któremu można zmniejszyć koszty związane z montażem instalacji fotowoltaicznej. Sprawdźmy, jakie dotacje do fotowoltaiki przewiduje program Mój Prąd 4.0 i czy uwzględnia on zmiany korzystne dla prosumentów.

Montaż instalacji PV w teorii i praktyce…

Zanim przejdziemy do konkretów, czyli wysokości dofinansowania, z którego będą mogli skorzystać użytkownicy instalacji fotowoltaicznej, przyjrzyjmy się bliżej opłacalności tego rozwiązania.

Zdania na temat korzyści płynących z montażu fotowoltaiki są podzielone. Dlaczego jedni użytkownicy chwalą sobie korzystanie z instalacji PV w gospodarstwie domowym lub przedsiębiorstwie, a inni twierdzą, że wyrzucili pieniądze w błoto?

Najczęściej problemy z działaniem instalacji fotowoltaicznej związane są z nieprawidłowym doborem paneli fotowoltaicznych oraz ich niską jakością, a także błędami, które zostały popełnione na etapie montażu instalacji PV. Zwiększone zainteresowanie fotowoltaiką sprawiło, że wiele firm zdecydowało się świadczyć usługi sprzedaży i montażu paneli PV, choć ich pracownicy nie zostali odpowiednio przeszkoleni. Brak wiedzy i doświadczenia, a także sprowadzanie tanich paneli fotowoltaicznych to główna przyczyna wadliwego działania instalacji oraz związanego z korzystaniem z fotowoltaiki niezadowolenia prosumentów.

Nabór wniosków w ramach programu Mój Prąd 4.0 przedłużony do 31 marca 2023 roku

W dniu 15 grudnia 2022 roku wejdą w życie zmiany dotyczące dofinansowania mikroinstalacji fotowoltaicznych oraz elementów dodatkowych. Co ważne: dostępny będzie także nowy formularz wniosku. Rozpatrywane będą jedynie wnioski składane przez Generator Wniosków o Dofinansowanie (GWD).

Dofinansowanie kierowane jest do:

  • Wnioskodawców rozliczających się z wyprodukowanej dzięki instalacji PV energii elektrycznej w systemie tzw. net-billing;
  • Wnioskodawców rozliczających się z wyprodukowanej dzięki instalacji PV energii elektrycznej w systemie opustów tzw. net-metering, którzy nie skorzystali wcześniej z dotacji do mikroinstalacji fotowoltaicznej i zmienią system rozliczeń na system tzw. net-billing.

Dofinansowanie w formie dotacji wyniesie 50% kosztów kwalifikowanych (nie więcej niż 6 tys. zł) dla wnioskodawców zgłaszających do dofinansowania tylko mikroinstalację fotowoltaiczną, której łączna moc paneli fotowoltaicznych nie przekracza 50 kW.

Dofinansowanie do mikroinstalacji PV wraz z elementami dodatkowymi wyniesie do 50% kosztów kwalifikowanych (nie więcej niż 7 tys. zł), a także:

  • do magazynu energii do 50% kosztów kwalifikowanych (nie więcej niż 16 tys. zł);
  • do magazynów ciepła do 50% kosztów kwalifikowanych (nie więcej niż 5 tys. zł);
  • do systemu EMS/HEMS do 50% kosztów kwalifikowanych (nie więcej niż 3 tys. zł).

W programie Mój Prąd 4.0 uwzględniono również Wnioskodawców, którzy skorzystali już z dofinansowania do mikroinstalacji PV m.in. z programu Mój Prąd i rozliczają się w systemie opustów tzw. net-metering. Będą oni mogli skorzystać z dofinansowania w formie dotacji, o ile przejdą na system rozliczania tzw. net-billing. W tym przypadku dotacja wyniesie:

  • dla mikroinstalacji fotowoltaicznej, dla której zostanie zakupiony i zamontowany minimum jeden dodatkowy element wskazany w punktach poniżej, do 50% kosztów kwalifikowanych, które zostały wpisane w wypłaconym już wniosku (nie więcej niż 3 tys. zł);
  • do magazynu energii do 50% kosztów kwalifikowanych (nie więcej niż 16 tys. zł);
  • do magazynów ciepła do 50% kosztów kwalifikowanych (nie więcej niż 5 tys. zł);
  • do systemu EMS/HEMS do 50% kosztów kwalifikowanych (nie więcej niż 3 tys. zł).

Podsumowanie

Dotacje z programu Mój Prąd 4.0 pozwalają zmniejszyć koszty związane z montażem mikroinstalacji fotowoltaicznej oraz elementów dodatkowych. Warto skorzystać z możliwości uzyskania dotacji, bo korzystanie z instalacji PV pozwala znacząco obniżyć rachunki za energię elektryczną, które od kilku lat systematycznie rosną, stając się poważnym obciążeniem dla domowego budżetu.

Co więcej, instalacja fotowoltaiczna wykonana przez KZ Fotowoltaika Zator pomaga ograniczyć skażenie środowiska naturalnego, które związane jest z korzystaniem z konwencjonalnych źródeł energii. Dodatkową zachętą dla osób, które nadal nie są do końca przekonane do fotowoltaiki, jest nasilający się kryzys energetyczny, który może wpłynąć na ciągłość dostaw energii elektrycznej. Z kolei jednym ze sposobów na tanie i ekologiczne ciepło może być montaż pompy ciepła, o czym pisaliśmy już artykuł.

Źródło: https://mojprad.gov.pl/