Pompa ciepła to nowoczesne rozwiązanie, dzięki któremu można sporo zaoszczędzić na ogrzewaniu domu i wody użytkowej oraz przyczynić się do poprawy stanu środowiska naturalnego. Zarówno już użytkowane, jak i nowe pompy ciepła podlegają obowiązkowi rejestracji. Sprawdźmy, kiedy rejestracja pompy ciepła jest konieczna i co grozi za niedopełnienie tego obowiązku.

Pompa ciepła to jedno z urządzeń grzewczych, które wykorzystują odnawialne źródła energii. Jej montaż jest szczególnie opłacalny, gdy korzystamy z paneli fotowoltaicznych, które pozwalają produkować energię elektryczną. Zasilanie pompy ciepła tanim prądem z odnawialnego źródła pozwala zaoszczędzić na ogrzewaniu budynku jednorodzinnego oraz wody użytkowej nawet 10 tys. zł rocznie. Co więcej, pompa ciepła to urządzenie bezobsługowe, dzięki któremu oszczędzamy cenny czas. A o tym, jak dobrać odpowiedni dla siebie zestaw grzewczy, można przeczytać w tym artykule.

Warto wiedzieć, że zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego 517/2017, pompy ciepła podlegają obowiązkowi rejestracji w Centralnym Rejestrze Operatorów. Obowiązek ten dotyczy właścicieli pomp, które spełniają określone kryteria. Brak dbałości o dopełnienie niezbędnych formalności może skutkować karą finansową.

Centralny Rejestr Operatorów (CRO) – co to takiego?

System CRO jest elektroniczną dokumentacją urządzeń, które podlegają obowiązkowej kontroli szczelności. Prowadzenie dokumentacji w Centralnym Rejestrze Operatorów spoczywa na barkach właściciela pompy ciepła, jednak możliwe jest również upoważnienie instalatora do pełnienia funkcji osoby zarządzającej dokumentacją w CRO.

Dlaczego niezbędna jest rejestracja pompy ciepła w CRO?

Chcąc w pełni wykorzystać potencjał pompy ciepła, trzeba nie tylko prawidłowo dobrać urządzenie pod względem wydajności i jakości, ale także pamiętać o niezbędnych przeglądach. Choć pompa ciepła to bezobsługowe i bezpieczne urządzenie, to może dojść do jego rozszczelnienia. Wówczas odpowiadający za prawidłowe działanie pompy ciepła czynnik chłodniczy może zacząć się ulatniać, stwarzając poważne zagrożenie.

Większość pomp ciepła napełnionych jest fluorowanymi gazami cieplarnianymi (F-gaz) R-410A, R-407C oraz HFC-32. Oprócz najczęściej stosowanych fluorowanych gazów cieplarnianych wyróżniamy również wiele innych czynników chłodniczych, które wymagają założenia karty urządzenia lub karty systemu ochrony przeciwpożarowej w CRO. Skupmy się jednak na najczęściej stosowanych czynnikach chłodniczych i kryteriach, które powodują, że zawierające je urządzenia grzewcze wymagają rejestracji.

Jakie pompy ciepła wymagają rejestracji w CRO?

Wyróżniamy dwa typy pomp ciepła, czyli pompy ciepła typu split i pompy ciepła typu monoblok. W przypadku pomp ciepła typu monoblok mamy do czynienia z hermetycznym urządzeniem, co zmniejsza ryzyko związane z przedostaniem się czynnika chłodniczego do środowiska naturalnego. Pompy ciepła typu split składają się z dwóch niezależnych jednostek, co potencjalnie zwiększa ryzyko zanieczyszczenia środowiska na skutek uszkodzenia lub wadliwego podłączenia urządzenia. Rodzaj pompy ciepła ma związek z kryteriami dotyczącymi rejestracji w CRO.

Podstawowym kryterium, które musi spełnić pompa ciepła, aby było konieczne jej zgłoszenie do CRO, to zastosowanie fluorowanego gazu cieplarnianego jako czynnika chłodniczego.

Drugie kryterium to ilość zastosowanego czynnika chłodniczego:

  • minimalna ilość fluorowanego gazu cieplarnianego, która wymusza rejestrację w systemie CRO pompy ciepła typu split, to 5 ton ekwiwalentu dwutlenku węgla;
  • minimalna ilość fluorowanego gazu cieplarnianego, która wymusza rejestrację w systemie CRO pompy ciepła typu monoblok, to 10 ton ekwiwalentu dwutlenku węgla.

Aby obliczyć ekwiwalent dwutlenku węgla, należy pomnożyć wagę czynnika użytego w jednostce chłodniczej pompy ciepła przez współczynnik GWP (współczynnik globalnego ocieplenia zależny od rodzaju czynnika). Niezbędne dane znajdują się na tabliczce znamionowej pompy ciepła typu monoblok oraz na tabliczce znamionowej i w protokole uruchomienia pompy ciepła typu split.

W przypadku pomp ciepła typu split minimalna ilość najczęściej stosowanych czynników chłodniczych, która stanowi podstawę rejestracji w CRO, to:

  • R-410A – 2,4 kg,
  • R-407C – 2,8 kg,
  • HFC-32 – 7,4 kg.

W przypadku pomp ciepła typu monoblok minimalna ilość najczęściej stosowanych czynników chłodniczych, która kwalifikuje pompę do rejestracji w CRO, to:

  • R-410A – 4,8 kg,
  • R-407C – 5,6 kg,
  • HFC-32 – 14,8 kg.

Podsumowanie

Obowiązkowej rejestracji podlegają pompy ciepła, które spełniają powyższe kryteria. Rejestracji w CRO należy dokonać w ciągu 15 dni od momentu instalacji pompy ciepła typu split oraz dostarczenia pompy ciepła typu monoblok. Rejestracja pompy ciepła dokonywana jest po założeniu konta w systemie CRO oraz wypełnieniu odpowiedniego formularza, który dotyczy prowadzenia konta. Konto można prowadzić samodzielnie lub upoważnić instalatora/serwisanta, aby dokonywał niezbędnych formalności w naszym imieniu. Co ważne, na zgłoszeniu pompy ciepła w CRO nie kończą się obowiązki użytkownika, bo raz na 12 miesięcy należy wykonać profesjonalny przegląd techniczny urządzenia, którego wyniki również muszą zostać uzupełnione na indywidualnym koncie CRO. Temat pomp ciepła jest bardzo popularny, dlatego warto sprawdzić, jak tego typu urządzenie działa w połączeniu z panelami słonecznymi – pisaliśmy o tym tutaj.